Hoppa till innehåll

Vad är Alzheimers sjukdom?

I dag är cirka 160 000 människor i Sverige sjuka i någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den absolut vanligaste orsaken till att utveckla demens med drygt 100 000 personer diagnostiserade och det är sannolikt att det finns en mörkersiffra. Det är vanligast att drabbas efter 65 års ålder, men sjukdomen kan i vissa fall uppträda betydligt tidigare. Klart är att risken att drabbas ökar med stigande ålder.

Vid Alzheimers sjukdom bildas tidigt ansamlingar i hjärnan som består av proteinet beta-amyloid samt så kallade nystan i nervcellerna som består av tau-protein som sprider sig till olika hjärndelar där de orsakar en onormalt snabb förtvining av nervcellerna. Symtomen börjar smygande och med tilltagande minnesbesvär. Efterhand påverkas ofta talförmåga och orienteringsförmåga. Vardagliga sysslor blir svårare att planera och genomföra. Det är även vanligt att drabbas av oro och nedstämdhet. Alzheimers sjukdom leder sedan till utvecklingen av demens.

I Sverige finns det idag inte bromsmediciner men nyligen godkändes nya läkemedel på den amerikanska marknaden som anses kunna bromsa sjukdomen till viss del och fler nya behandlingar prövas just nu. För att de ska kunna ha god effekt behöver man diagnostisera sjukdomen helst tidigare än vad vården generellt kan idag.

Vår studie REAL AD ska undersöka möjligheten att upptäcka tecken på sjukdomen via nya digitala verktyg och ett enkelt blodprov som tas redan på vårdcentraler. Men för att lyckas behöver vi hjälp av dig som är mellan 50 och 80 år och kan ta dig till någon av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland. Du kan delta oavsett var du är listad.

Gå med i studien och hjälp oss hitta Alzheimers sjukdom tidigare!

Har du, eller någon du känner, fått diagnosen Alzheimers sjukdom? Alzheimerguiden erbjuder kunskap och stöd för den nya vardagen.

Läs senaste nyheterna från forskningsvärlden och studien här:

läs nyheter
För mer information:https://www.alzheimerfonden.se