Hoppa till innehåll

Din insats kan rädda liv

Många sjukdomar har det gemensamt att det är viktigt att behandla så tidigt som möjligt. Det forskarna kämpar med nu är att hitta ett sätt att diagnosticera Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie med hjälp av enkla tester i hemmet och på vårdcentraler. Vi tror att lösningen kan finnas i ett simpelt blodprov.

Tillsammans kan vi försöka ta ytterligare ett steg framåt i kampen mot Alzheimers sjukdom. Vi söker deltagare till vår studie som är mellan 50 och 80 år och som kan ta sig till någon av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland. Man kan delta oavsett var man är listad.

Anmäl dig här eller dela med någon som kan hjälpa oss i vår forskning. Tack!

Hur fungerar studien?

Steg 1

I det första steget ombeds du besvara de olika frågeformulären som du hittar på studieplattformen HOPE. Frågorna berör hälsa, tidigare sjukdomar, om du äter några mediciner, etnicitet och familjesituation. Dessa frågeformulär är obligatoriska och totalt tar dessa ca 20 minuter att besvara.

Här finner du även 9 frivilliga frågeformulär om demens, sömn, kost, sociala aktiviteter, stress, depression och ångest, fysisk aktivitet samt alkohol- och drogbruk som du kan fylla i. Dessa frågeformulär behöver inte besvaras vid ett och samma tillfälle, du kan logga in vid flera tillfällen om du vill fylla i något av formulären. Tiden för att fylla i varje formulär varierar mellan 5–30 minuter.

Steg 2

I steg 2 av REAL AD ber vi dig att genomföra ett antal tester av minnes- och tankeförmågor i en app som heter ”neotivTrials”. För dig utan tillgång till mobiltelefon eller surfplatta kan testerna genomföras på dator via en webbsida som heter Cognitron. Notera att studien inte kommer ge en diagnos eller dela individuella testresultat med dig.

OBS! Du kommer att ombes göra ett antal tester under 3 månader, du behöver absolut inte göra alla tester om du inte har tid eller inte orkar men ju fler desto bättre :)

Steg 3

I tredje steget bokar du en tid på någon av VGR Närhälsans 106 vårdcentraler för ett blodprov. Detta prov samlas in och analyseras sedan i syfte att säkerställa att vår metod fungerar.

När din medverkan i första studiefasen (Tidpunkt 1) är avslutad kan du bli tillfrågad om att delta i en tilläggsstudie. I så fall kommer vi att höra av oss till dig och du kan själv välja om du vill delta.

Efter 18 månader kommer alla deltagare att få en inbjudan att påbörja den andra studiefasen (Tidpunkt 2) som omfattar enbart Steg 2 och 3.

Vänligen observera att inga diagnoser för deltagare kommer fastställas.

Mer info

Studien drivs av:

I samarbete med:

Neotiv
Roche
Wenderfalck

Med stöd av:

Alzheimerfonden
Innovative health initiative
Hjärnfonden
Vetenskapsrådet