Hoppa till innehåll

Hjälp oss upptäcka Alzheimers sjukdom i tid

Vårt mål är att hjälpa sjukvården identifiera Alzheimers sjukdom tidigt. Forskningsstudien REAL AD ska undersöka möjligheten att hitta sjukdomen via nya digitala verktyg och ett enkelt blodprov på vårdcentraler. För att lyckas behöver vi hjälp av dig som är mellan 50 och 80 år och som kan ta sig till någon av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland. Du kan delta oavsett var du är listad. Gå med i studien och hjälp oss hitta Alzheimers sjukdom tidigare!

Ett litet steg mot en stor upptäckt

Idag lever många av de som lider av Alzheimers sjukdom utan en diagnos för att sjukdomen upptäcks sent. Att leva odiagnostiserat försvårar livet med sjukdomen. För både den sjuke och den anhörige. Och precis som med alla andra sjukdomar, men kanske framförallt för Alzheimers sjukdom, är tidig behandling en viktig faktor för framgång. Därför är tidig sjukdomsupptäckt nästa stora steg för forskarna och vården.

Och vi tror oss veta hur man tar det steget. I vår banbrytande studie vill vi undersöka om Alzheimers sjukdom kan hittas i blodet och via digitala verktyg – innan sjukdomen börjat ge allvarliga symtom. På så sätt kan det skapas möjligheter för att sätta in åtgärder tidigare än vad man gör idag. Men för att lyckas behöver vi undersöka minst 3000 människor, helst fler.

Studien är öppen för alla mellan 50 och 80 år som kan ta sig till någon av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götaland. Du kan delta oavsett var du är listad. Anmäl dig till studien eller dela den här sidan och hjälp oss ta ett litet steg mot en stor upptäckt.

Genom att klicka på "Till Studien" tas du vidare till studieplattform HOPE där du kan anmäla dig för att delta och där studien genomförs.